ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Wartości i Zasady Postępowania

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

„Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A”, to przede wszystkim przewodnik dotyczący relacji zarówno wewnątrz firmy, ale również z otoczeniem zewnętrznym.

NASZA MISJA:

Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość


 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne oraz lokalne społeczności


 

ROZWÓJ Poszukujemy nowych możliwości


 

LUDZIE Naszymi atutami są kompetencje, współpraca i uczciwość


 

ENERGIA Działamy z entuzjazmem


 

NIEZAWODNOŚĆ Można na nas polegać


NASZE CREDO:

ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.


Dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A” całościowo reguluje kwestie etyczne. Stanowi przewodnik po relacjach wewnątrz firmy oraz z otoczeniem zewnętrznym – partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi, środowiskiem naturalnym oraz konkurencją. Jest w nim mowa o sprawiedliwym traktowaniu wszystkich pracowników i klientów bez względu, m.in. na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość, światopogląd. Dokument uwzględnia także zapisy dotyczące procedur antykorupcyjnych, zapisy o zobowiązaniu do dbałości i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości podejmowanych działań, wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie. Dokument, który został zaimplementowany także w Grupie ORLEN, uzupełnia strategię biznesową spółki, kładąc istotny nacisk na budowę właściwych relacji w organizacji. W 2016 roku został także przyjęty „Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN”.

Kierunek zmian i wprowadzonych działań został doceniony zarówno przez polskich, jak i międzynarodowych ekspertów. W latach 2014-2018 amerykański Instytut Ethisphere przyznał PKN ORLEN tytuł The World’s Most Ethical Company, umieszczając spółkę jako jedyną firmę z Europy Środkowo-Wschodniej w zaszczytnym rankingu. Jednocześnie PKN ORLEN jako lider rozwiązań etycznych w regionie został po raz trzeci partnerem ogólnopolskiego konkursu „Etyczna Firma”, mającego na celu stworzenie polskiego odpowiednika rankingu firm etycznych.

Kultura korporacyjna PKN ORLEN oparta na wartościach nieustannie się rozwija i odpowiada na potrzeby zmieniającego się otoczenia. Przyjęte rozwiązania w zakresie etyki są skuteczne i stanowią wyraz odpowiedzialności wobec wyzwań i oczekiwań.Do góry