ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Strategia Rozwoju na lata 2017-2021

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem realizacji strategii na lata 2017-2021 opublikowanej w dniu 15 grudnia 2016 roku.

Założenia Strategii zakładają koncentrację działań związanych z umocnieniem pozycji rynkowej, orientacją na klienta, wykorzystaniem zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii oraz ostrożną kontynuacją w segmencie Wydobycia. Ważnym elementem Strategii jest również nastawienie na innowacje tworzące wartość. Wizja rozwoju Koncernu w nowej Strategii wpisuje się w globalne trendy między innymi w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii oraz procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów. Dynamika otoczenia rynkowego wymusza dostosowanie perspektywy planistycznej. Z tego powodu kierunki strategiczne w poszczególnych obszarach zostały wyznaczone na kolejne 5 lat, natomiast w związku z dużą zmiennością parametrów makroekonomicznych konkretne cele finansowe i operacyjne zaprezentowano na lata 2017-2018.

Filary strategii PKN ORLEN 2017-2021:

Budowa wartości

 
Zintegrowane aktywa i silna pozycja rynkowa Downstream
 • Bezpieczeństwo surowcowe.
 • Doskonałość operacyjna.
 • Efektywna sprzedaż.
Rozwój oferty i wysoka satysfakcja klientów Detalu
 • Nowoczesna sieć sprzedaży paliw.
 • Unikalne doświadczenia zakupowe.
 • Doskonałość operacyjna.
Strategia ostrożnej kontynuacji Upstream
 • Wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie.
 • Ostrożna kontynuacja.

Ludzie

 
Innowacje tworzące wartość
 • Kultura innowacji.
 • Innowacyjność wewnętrzna i zewnętrzna.
Troska o bezpieczeństwo i środowisko
 • Zero wypadków przy pracy.
 • Bezpieczeństwo procesowe.
 • Troska o środowisko naturalne.
Działanie w oparciu o wartości ORLEN
 • Odpowiedzialność.
 • Rozwój.
 • Ludzie.
 • Energia.
 • Niezawodność.

Siła finansowa

 
Solidne fundamenty
 • Rating na poziomie inwestycyjnym.
 • Dźwignia finansowa poniżej 30%.
Zabezpieczone finansowanie
 • Zdywersyfikowane finansowanie.
 • Możliwość rozwoju nieorganicznego.
Wypłata dywidendy
 • Systematyczny wzrost dywidendy na akcję.
 • Poziom uzależniony od sytuacji finansowej.

Główne cele Strategii PKN ORLEN w latach 2017-2018:

 • Średnioroczna EBITDA wg LIFO na poziomie 8,8 mld PLN.
 • Realizacja średniorocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie 5,4 mld PLN.
 • Utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30%.
 • Konsekwentny wzrost poziomu dywidendy przypadającej na akcję.

Przeczytaj również:
Model Biznesowy Outlook 2018+

Do góry