ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Społeczeństwo

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Strategie biznesowe firm muszą odpowiadać na wyzwania, które niesie ze sobą dynamiczny postęp technologiczny oraz zmieniające się oczekiwania Interesariuszy. Odpowiedzialne przywództwo, a co za tym idzie, rozwijanie biznesu w sposób zrównoważony to sposób na ograniczenie ryzyk, budowanie zaufania do marki i jej reputacji. Odpowiedzialne zarządzanie w Grupie ORLEN zdeterminowane jest myśleniem o wpływie działalności Koncernu na otoczenie bliskie i dalekie, przewidywaniem jej skutków oraz myśleniem o tym, co oznacza ona dla przyszłych pokoleń.

Projekty społeczne

PKN ORLEN od wielu lat jest mecenasem kultury, uczestniczy także w projektach, których celem jest ochrona dziedzictwa narodowego. Są to inicjatywy związane z propagowaniem sztuki filmowej, teatru, muzyki i literatury. Jako Koncern narodowy wspiera najważniejsze polskie instytucje i przedsięwzięcia kulturalne, w tym m.in. współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Sponsorował także 22. Forum Kina Europejskiego „ORLEN Cinergia” w Łodzi i 42. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Kontynuowano także współpracę z warszawskim Teatrem Kamienica oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest edukacja. Będąc liderem branży petrochemicznej, wykorzystujemy posiadane specjalistyczne kompetencje do promocji edukacji i wiedzy. Przekłada się to na udział w inicjatywach naukowych, kongresach, konferencjach, olimpiadach – służących transferowi wiedzy oraz inicjowaniu działań mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i pozyskiwania nowych kompetencji. PKN ORLEN m.in. wspiera korporacyjną Fundację ORLEN – DAR SERCA w realizacji programu stypendialnego „Mam pasję powyżej średniej”, adresowanego do najbardziej uzdolnionej młodzieży z Płocka i regionu. W 2017 roku stypendia otrzymało kolejnych 134 uczniów. W dotychczasowych 8 edycjach stypendia otrzymało niemal 1300 utalentowanych młodych Płocczan. Realizowane są także inne programy, jak np. Mistrzowie Chemii, Dla Orłów, czy program stypendialny dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka.

Od lutego 2017 roku uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku nie muszą nosić ciężkich książek do języka polskiego, matematyki, przyrody oraz historii. Podręczniki zastąpione zostały tabletami, których zakup w części sfinansował PKN ORLEN.

Dla mieszkańców Płocka, głównie dzieci i młodzieży, zorganizowany został piknik naukowy ORLEN Discovery Camp w ramach programu „ORLEN dla Płocka. Edukacja i rozwój”, który w ciągu jednego dnia odwiedziło ponad 12 000 widzów.

We współpracy z płocką filią Politechniki Warszawskiej organizowane są programy praktyk i staży dla studentów tej uczelni.

Kolejnym strategicznym obszarem działań społecznych były inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Już w 2006 roku został zainicjowany program „ORLEN Bezpieczne Drogi”. W jego kolejnej edycji, w 2017 roku, we wszystkich 24 płockich szkołach podstawowych odbyła się kampania „Daj się zobaczyć”. Ponad 8 300 uczniów otrzymało odblaskowe worki pełniące funkcję podręcznego plecaka. Jest to projekt mający na celu promocję właściwych postaw wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W ramach działań o charakterze społecznym kontynuowana była współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. W 2017 roku Koncern zainicjował współpracę z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Kontynuował także program pomocy strażom pożarnym.

Ważnym elementem działań społecznych była także ochrona środowiska naturalnego. Na szczególną uwagę zasługuje program „ORLEN dla Orłów”, służący ochronie populacji orłów zamieszkującej w Polsce oraz inwentaryzacja przyrodnicza na obszarze Zakładu Produkcyjnego i terenach przyległych w Płocku. W ramach programu „ORLEN dla Orłów” PKN ORLEN współpracuje ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie w celu ochrony rzadkich i ginących gatunków ptaków drapieżnych, jakimi są polskie orły. Priorytetowym założeniem programu jest wsparcie leczenia orłów w ośrodkach rehabilitacji i przywrócenie ich naturze. Działaniom tym towarzyszy popularyzacja wiedzy o orłach i promowanie idei ich pilnej ochrony. W ramach programu „ORLEN dla Orłów” pomogliśmy do tej pory 19 bielikom i jednemu orlikowi krzykliwemu. Siedem bielików wróciło na wolność. Dodatkowo w jednym z ośrodków rehabilitacji, z którymi współpracujemy, wolontariusze – pracownicy PKN ORLEN – zbudowali wolierę, gdzie rehabilitowani byli skrzydlaci pacjenci. Rehabilitację i leczenie orłów aktywnie wspierają także klienci stacji paliw ORLEN, będący uczestnikami programu lojalnościowego VITAY. Punkty otrzymywane za zakupy mogą przekazać na finansowe wsparcie zagrożonych wyginięciem ptaków. Historię i losy podopiecznych programu „ORLEN dla orłów” oraz zdjęcia, filmy i ciekawostki z życia „władców przestworzy” można śledzić na profilu Facebook.

PKN ORLEN uczestniczył również w licznych projektach związanych z promowaniem pamięci i tradycji narodowej. Był wśród nich m.in. „Strażnik Pamięci”, w którym honorowane są osoby i instytucje szczególnie przyczyniające się do przechowywania i przywracania pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski. PKN ORLEN został także sponsorem pikniku patriotyczno-historycznego z udziałem wojsk polskich i amerykańskich z okazji wizyty prezydenta USA w Polsce.

Kolejny obszar aktywności Koncernu to promocja polskiej gospodarki i popularyzacja Polski na arenie międzynarodowej. PKN ORLEN był jednym ze sponsorów „Kongresu 590”, stanowiącego forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Promując polskie przedsiębiorstwa oraz polskie produkty ORLEN wsparł realizację takich projektów jak między innymi „200 Największych Polskich Firm”, „100% Polski Produkt”, „Gazele Biznesu” czy „Polski Kompas”. Mając na uwadze popularyzację polskiej kultury i sztuki oraz nawiązanie pozytywnych relacji z partnerami chińskimi, PKN ORLEN sponsorował II edycję festiwalu „Polskie Kręgi Sztuki w Chinach”.

Istotne znaczenie przywiązywano do wdrażania działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz służących wyrównywaniu szans, w szczególności dotyczących aktywizacji osób z niepełnosprawnością, dzieci z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych oraz osób grupy wiekowej 55+. Wyrazem zaangażowania Koncernu w sprawy osób potrzebujących jest wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze dobroczynnym oraz mających na celu rehabilitację poprzez sport osób z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną. Kontynuowana była współpraca z Fundacją „Integracja”, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością – Koncern sponsorował konkurs „Człowiek bez barier”. PKN ORLEN wziął również udział w XXIII. edycji międzynarodowego turnieju tenisa ziemnego na wózkach inwalidzkich – Płock ORLEN Polish Open.

ORLEN lokalnie

Prowadzona była także aktywna współpraca ze społecznościami lokalnymi, w tym w głównej mierze w Płocku i miejscach prowadzenia działań biznesowych. Wśród nich realizowano programy współpracy, takie jak ORLEN dla Płocka, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta. W ramach programu kontynuowano realizację projektów przy współpracy z Urzędem Miasta Płocka, organizacjami pozarządowymi oraz zainicjowano kilka przedsięwzięć z partnerami społecznymi, m.in. Wakacje z ORLENEM, w ramach których odbyły się półkolonie piłkarskie, półkolonie z piłką ręczną, półkolonie teatralne, w których łącznie wzięło udział ponad 350 dzieci i młodzieży, Bezpieczne wakacje z ORLENEM, czy bezpłatne lekcje pływania, w których wzięło udział 80 dzieci oraz 20 dorosłych osób.

PKN ORLEN był pomysłodawcą i sponsorem sztuki „JAZDA” wystawionej przez płocki Teatr Dramatyczny. To spektakl poświęcony problematyce zażywania narkotyków i dopalaczy. 25 przedstawień obejrzało 2 000 widzów, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

„Ale Musicale” to jedno z największych przedstawień musicalowych Teatru Roma wystawionego dla mieszkańców Płocka. W ciągu jednego dnia sprzedaży biletów mieszkańcy dokonali zakupu ponad 2700 biletów na spektakl.

W marcu 2017 roku PKN ORLEN zainaugurował projekt realizowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta. Był to cykl bezpłatnych przedstawień teatralnych dla dzieci w ramach programu „ORLEN dla Płocka – Dzieciństwo z uśmiechem”. Przez dziesięć miesięcy, dzieci i ich rodzice mogli oglądać spektakle artystów z całej Polski. W 20 przedstawieniach udział wzięło ponad 4 tysiące najmłodszych widzów w wieku od 4 do 9 lat wraz z opiekunami.

W ramach programu „ORLEN Dla Płocka  Dzieciństwo z uśmiechem”. Koncern zorganizował także „Najdłuższy Dzień Dziecka” w Płocku. Mieszkańcom udostępnionych zostało prawie 6 300 biletów w promocyjnej cenie, w tym 3 600 do kina i 2 688 do teatru. Projekt trwał pięć dni. W tym czasie dzieci z opiekunami zobaczyły najnowsze filmy i przedstawienia teatralne.

Po raz pierwszy zorganizowany został w Płocku piknik naukowy - ORLEN Discovery Camp. ORLEN Discovery Camp to połączenie aż 10 stref tematycznych, które były dostępne dla gości pikniku przez cały dzień. Poza trzema strefami głównymi - czyli strefą technologiczną, strefą odkrywców i strefą ekologii – na uczestników imprezy czekała strefa płockiego ZOO, strefa Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN, stefa chillout, dwie strefy dedykowane najmłodszym, w tym Eko Teatr, a także strefa lotów dronami oraz scena. Tajemnice zamrażania owoców ciekłym azotem, własnoręcznie wykonane mydło, szybki kurs budowy farm wiatrowych i różnego typu drony to zaledwie ułamek z ponad 150 atrakcji przygotowanych dla ponad 12 tys. uczestników pikniku rodzinnego, który w ciekawy sposób połączył edukację z zabawą.

Kampania antynikotynowa „Uzależnieni od zdrowia. Wolni od tytoniu”
Kampania społeczna wspierająca decyzję o zerwaniu z paleniem tytoniu została zainicjowana przez PKN ORLEN w okrągłą 30. rocznicę ustanowienia przez Światową Organizację Zdrowia „Dnia Bez Papierosa”. Celem kampanii było zachęcenie jak największej grupy osób palących do zamiany szkodliwych nawyków na dobre i zainteresowanie się zdrowym trybem życia. Kampania została przeprowadzona w dwóch odsłonach: w pierwszej kolejności dla pracowników PKN ORLEN, w drugiej dla  wszystkich mieszkańców Płocka.

W ramach  kampanii społecznej zaplanowano szereg działań. Powstała strona internetowa www.wolniodtytoniu.pl, na której zamieszczono informacje na temat szkodliwych skutków palenia i procesu jego rzucenia. Na stronie udostępniono anonimowe testy, dzięki którym osoby palące tytoń mogły sprawdzić poziom swojego uzależnienia od nikotyny oraz poziom motywacji do zaprzestania palenia. Zrealizowano także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami oraz spotkanie z ekspertami. Celem spotkania było nie tylko wsparcie osób w procesie rzucenia palenia, ale także otrzymanie konkretnych sugestii jak opracować swój indywidualny plan zerwania z nałogiem. Jednym z elementów kampanii była ekspozycja stoiska kampanii z udziałem personelu medycznego podczas większych wydarzeń organizowanych przez Koncern w Płocku. Odbiorcami intensywnie prowadzonej komunikacji kampanii byli pracownicy PKN ORLEN i Grupy ORLEN -  kilka tysięcy pracowników oraz mieszkańcy Płocka  - ok. 100 000 osób. Obiorcami były zarówno osoby palące jak i osoby z najbliższego otoczenia osób palących. Bezpośredni kontakt był z ok. 300 osobami, które wzięły udział w spotkaniach warsztatowych, konkursach oraz odwiedziły stoisko kampanii.

W 2017 roku zostały zorganizowane spotkania otwarte z mieszkańcami Płocka, podczas których omawiano środowiskowe aspekty funkcjonowania Koncernu z udziałem przedstawicieli Biura Ochrony Środowiska i niezależnych ekspertów ds. środowiskowych. PKN ORLEN zaprosił również przedstawicieli samorządów z powiatu płockiego do udziału w konferencji pt. „Wisła – nasze wspólne dobro”. Odbyła się ona w niecodziennych warunkach, bo w trakcie rejsu z historycznej stolicy Mazowsza do Włocławka.

Dobroczynność

Polityka dobroczynności
PKN ORLEN to firma o długiej tradycji działań na rzecz społeczeństwa. Dobroczynność jest traktowana jako ważny wkład w zrównoważony rozwój. Jej istotą jest pomaganie w sposób mądry, służący dobru wspólnemu. Zgodnie z najlepszymi praktykami odpowiedzialnego biznesu większość projektów społecznych to przedsięwzięcia planowane na wiele lat, z myślą o przyszłych pokoleniach. Działalność dobroczynna Grupy ORLEN stanowi ważny element społecznego zaangażowania. Polityka dobroczynności ogłoszona w 2008 roku to deklaracja postawy otwartości na otaczający świat i ludzi, wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy. Pomagamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji ORLEN – DAR SERCA oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka, a także Fundacji UNIPETROL. Realizowane przez spółki i fundacje działania oraz programy wpisują się w priorytety polityki dobroczynności.

Fundacje spółek Grupy ORLEN
Spółki Grupy ORLEN powołały do życia trzy fundacje.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA została utworzona przez PKN ORLEN w 2001 roku. Od chwili powstania promuje ideę rodzicielstwa zastępczego w formie rodzinnych domów dziecka. Pod jej opieką znajduje się ponad 2 500 dzieci przebywających w około 350 Rodzinnych Domach Dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie całej Polski.

Ważną część jej działań stanowią programy stypendialne. W 2017 roku Fundacja prowadziła ich pięć. Bardzo popularny lokalnie jest program „Mam pasję powyżej średniej” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Płocka i powiatu płockiego. Z kolei stypendyści programu „Mistrzowie chemii” to najzdolniejsi uczniowie, którzy posiadają ponadprzeciętne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności chemii. Natomiast „Pełnia życia” gromadzi grupę paraolimpijczyków, najlepszych polskich lekkoatletów z niepełnosprawnością, zdobywców medali na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie oraz Rio de Janeiro.

Ochrona zdrowia i życia stanowi jeden ze strategicznych obszarów społecznej odpowiedzialności PKN ORLEN. Spółki Grupy ORLEN stosując najwyższe standardy działania w tym obszarze starają się jednocześnie aktywnie wpływać na ich promowanie i stosowanie wśród swoich Interesariuszy. Wsparcie otrzymują instytucje dbające o bezpieczeństwo – Policja, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna. W 2017 roku, w kolejnej edycji programu pomocy zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnych darowizny otrzymało 169 jednostek. Wartość  darowizn przekroczyła 1 mln zł. Środki zostały przeznaczone na projekty, których celem było doposażenie jednostek, a tym samym poprawa ich gotowości bojowej i skuteczniejsza pomoc potrzebującym. Wsparcia strażakom udzieliły PKN ORLEN oraz spółki Grupy ORLEN: ANWIL, ORLEN Upstream oraz IKS SOLINO.

Ponadto Fundacja od kilku lat prowadzi akcję społeczną „NIE DLA DYMU”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem związany z czadem i dymem, szczególnie w okresie ogrzewania domów

Fundacja prowadzi także działania na rzecz rozwoju kultury, nauki i podtrzymywania tradycji narodowych, wspiera projekty służące ochronie i promocji zdrowia oraz edukacji. Pomoc w formie darowizn finansowych, rzeczowych i kart paliwowych otrzymują instytucje wychowawcze i kulturalne, parafie oraz organizacje pozarządowe z terenu całej Polski.

Dofinansowanie projektów związanych z promowaniem sportu i kultury fizycznej to kolejny obszar działalności statutowej Fundacji. Szereg aktywności odnosi się do dzieci i młodzieży. Darowizny pomogły beneficjentom w organizacji obozów sportowych, wyjazdów na rozgrywki i turnieje, czy zakupie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia profesjonalnych treningów, czy zajęć sportowych.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA prowadzi własne projekty, wspiera także spółki Grupy ORLEN w prowadzonych przez nie działaniach dobroczynnych. W 2017 roku czternaście spółek współpracowało z Fundacją w zakresie działań dobroczynnych: ORLEN Serwis, ORLEN Paliwa, ORLEN Eko, ORLEN Południe, ORLEN KolTrans, ORLEN Laboratorium, ANWIL, ORLEN Projekt, ORLEN CUK, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Upstream, Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino", ORLEN Ochrona, ORLEN Oil.

Spektrum ich aktywności jest bardzo szerokie, choć ze szczególną uwagą traktowane są problemy społeczności lokalnych. Na uwagę zasługuje fakt, że kilka programów spółki Grupy ORLEN i Fundacja realizują wspólnie. Dzięki temu większa grupa beneficjentów może otrzymać pomoc. Należą do nich program stypendialny dla dzieci pracowników, program wsparcia hospicjów, program pomocy strażom pożarnym.

Spółka ANWIL w 2014 roku utworzyła Fundację „ANWIL dla Włocławka”, która wspiera szerokie spectrum projektów służących mieszkańcom Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Pomaga w realizacji przedsięwzięć, m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki.
Główne programy Fundacji to program stypendialny, konkursy grantowe, konkurs edukacyjny „Uczę się z ANWILEM” oraz program „Streetworking we Włocławku”.

Program stypendialny prowadzony jest od 2015 roku, wspiera zdolnych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W dwóch edycjach stypendium otrzymało 70 młodych, zdolnych i zaangażowanych społecznie włocławian. W roku szkolnym 2017/2018 program adresowany jest do uczniów drugich i trzecich klas dotychczasowego gimnazjum i uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. Ma na celu pomoc w rozwijaniu ich uzdolnień i talentów.

W konkursach grantowych organizowanych przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” mogą brać udział działające na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, podstawowe i ponadpodstawowe oraz grupy nieformalne. Projekty muszą realizować cele statutowe Fundacji. Granty mogą zostać przeznaczone na lokalne projekty obejmujące szerokie spektrum: od edukacji poprzez ochronę zdrowia, sport, ochronę środowiska, rozwój kultury i sztuki po wspieranie środowiska gospodarczego i przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój gospodarczy.

Konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM” ma na celu popularyzację nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi. Projekty realizowane w ramach programu powinny stać się impulsem do poszukiwania kreatywnych i atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata nauk ścisłych. Celem konkursu jest stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji, zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody przekazywania wiedzy w dziedzinie chemii, fizyki, informatyki i matematyki, zainteresowanie dzieci i młodzieży tymi dziedzinami nauki i wciągnięcie ich w aktywny sposób przekazywania tej wiedzy poprzez pokazywanie praktycznego ich zastosowania w życiu.

Program „Streetworking we Włocławku” to kontynuacja działań rozpoczętych w 2016 roku, skierowanych do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk niewydolnych wychowawczo, spędzających większość czasu w przestrzeni miejskiej (ulica, podwórko). Jego głównym założeniem jest bezpośrednia praca w tym środowisku, aby poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pokazać dziecku, że istnieje inny świat niż ulica i podwórko. Podczas regularnych spotkań z pedagogami ulicy i spędzania wolnego czasu odmiennie od dotychczasowych przyzwyczajeń, dzieci uczą się nowych, pozytywnych zachowań, poznają swoje silne strony, odkrywają zdolności, zaczynają mieć marzenia i wierzyć w siebie, co pozwala im wyjść z własnych ograniczeń.

W 2016 roku rozpoczęła działalność Fundacja UNIPETROL. Jej powołanie stanowi wkład spółki w przyszłość przemysłu chemicznego, nauki, badań i rozwoju w Republice Czeskiej. Spółka tworzy w ten sposób możliwość odpowiedniego kształcenia szerszej liczbie uczniów i studentów.

Jej celem jest działanie na rzecz dobra publicznego oraz prowadzenie działań charytatywnych. Fundacja ma przyczyniać się do rozwoju czeskiego społeczeństwa i poprawy jakości życia poprzez skupienie się na wspieraniu szkolnictwa średniego i wyższego, popularyzacji nauki i technologii, poprawie stanu środowiska oraz promocji nauki, badań i rozwoju.

Fundacja kładzie nacisk na wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego, szczególnie w obszarach o wysokim bezrobociu oraz wspiera osoby, dla których trudna sytuacja finansowa może stanowić przeszkodę w edukacji. Koncentruje się przede wszystkim na popularyzacji nauki i technologii. Realizuje swoje cele poprzez stypendia, płatne staże studenckie i programy wsparcia dla szkół średnich.

Filarami działań Fundacji są trzy programy. Program stypendialny jest przeznaczony dla studentów uniwersyteckich z całego kraju oraz uczniów szkół średnich w regionie Usti, którzy nie mogą w pełni rozwinąć swojego talentu z powodu trudności finansowych. Oprócz ponadprzeciętnych osiągnięć akademickich pod uwagę brane są również bieżące działania studentów i ich przyszłe plany rozwoju. Drugim filarem jest program grantowy dla szkół wyższych, w którym finansowanie ma na celu wsparcie technicznego wyposażenia szkół i realizację projektów prowadzonych przez uczniów podczas spotkań szkolnych klubów i seminariów. Fundacja zajmuje się także pośrednictwem w uzyskiwaniu płatnych staży dla uczniów i studentów.

Wolontariat pracowniczy

Istniejący i działający od 2004 roku w Grupie ORLEN program wolontariatu pracowniczego w 2015 roku przeszedł proces rozwoju, otwierając się na inicjatywy zgłaszane przez pracowników. Dzięki wprowadzonym zmianom (trzy programy, szereg możliwości zaangażowania dla każdego pracownika bez względu na stanowisko i miejsce w strukturach firmy) oraz poszerzeniu oferty działań, z roku na rok systematycznie rośnie zarówno liczba zrealizowanych akcji dobroczynnych, jak i zaangażowanych wolontariuszy. Corocznie realizowanych jest kilkadziesiąt akcji, angażując blisko 30 proc. pracowników Koncernu, przy czym liczba beneficjentów tych działań sięga kilkudziesięciu tysięcy osób. Spółki Grupy ORLEN sukcesywnie przejmują wypracowany w PKN ORLEN model wolontariatu pracowniczego, z sukcesem wdrażając w swoich spółkach.

Partnerskie relacje z organizacjami pozarządowymi

Wśród organizacji pozarządowych wspieranych przez PKN ORLEN dominują fundacje, stowarzyszenia i organizacje, które stawiają sobie za cel dbałość o tradycję narodową, zachowanie dziedzictwa branży naftowej, dokumentowanie ważnych wydarzeń z historii Polski. Są również takie, które skupiają się na przyszłości i rozwoju gospodarczym kraju.

W 2004 roku PKN ORLEN, PGNiG oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego powołały do życia Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Dzięki regularnym dotacjom finansowym i wsparciu merytorycznemu Muzeum rozwija się, proponuje nowoczesne, multimedialne formy zwiedzania, gromadzi nowe eksponaty. Bóbrka to, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, jedyne muzeum znajdujące się na terenie czynnej kopalni ropy naftowej. Można tam zobaczyć między innymi wciąż działające XIX-wieczne szyby naftowe. Rolą Fundacji jest dbałość o dziedzictwo kulturowe i wspieranie kultury oraz ochrona zabytków polskiej kultury, w tym przypadku w zakresie związanym z przemysłem naftowym i gazowniczym.

W 2016 roku Koncern dołączył do grona fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, która stawia sobie za cel promocję i ochronę wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki. PKN ORLEN wsparł w 2017 roku Fundację „Polska Wielki Projekt”, która m.in. promuje i popularyzuje najważniejsze polskie osiągnięcia gospodarcze, społeczne, naukowe, kulturalne, techniczne i technologiczne oraz dziedzictwo polskie i europejskie. PKN ORLEN również aktywnie wspiera Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, którego celem jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

PKN ORLEN jest pionierem wspierania społeczności lokalnych w ramach współpracy międzysektorowej. Jej celem jest poprawa jakości życia mieszkańców regionów, w których prowadzone są działania biznesowe. Podstawowymi adresatami są lokalne organizacje pozarządowe realizujące innowacyjne projekty na rzecz społeczności lokalnej. Od kilku lat o granty mogą ubiegać się także osoby indywidualne. Pozwala to utrzymać dobre relacje z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami oraz władzami lokalnymi. Realizowane projekty służą podwyższaniu jakości i standardu życia, wyrównywaniu szans, tworzeniu partnerstw. Wspierają rozwój przedsiębiorczości w oparciu o własny potencjał i kompetencje.
Projekt współpracy międzysektorowej bazuje na know-how dostarczonym przez UNDP (ang. United Nations Development Programme).

W Płocku projekt prowadzi Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, działająca od 2005 roku. Jej fundatorami są Urząd Miasta Płocka, PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins. Misją, określoną przez społecznie odpowiedzialnych fundatorów, jest praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka, a celem jej działania wspieranie zaangażowania, działań i oddolnych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Płocka. Fundacja finansuje i rozlicza granty przekazane płockim organizacjom pozarządowym oraz inicjuje własne projekty trafiające w nisze społeczne. W dotychczasowej działalności zrealizowała m.in. 11 edycji konkursów grantowych oraz 5 edycji konkursów dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych. Od dwóch lat organizuje konkurs umożliwiający sfinansowanie projektów realizowanych przez osoby indywidualne i grupy nieformalne.

W podobny sposób realizuje swoje projekty Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”. Powstały w 2004 roku, jako inicjatywa Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, PKN ORLEN i UNDP Fundusz Grantowy zostały przekształcone w 2006 roku w Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego" przez trzy jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminę i Miasto Odolanów oraz Gminę Ostrów Wielkopolski. Głównym celem Stowarzyszenia jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi przy realizacji inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji, profilaktyki i ochrony zdrowia, opieki społecznej i rozwiązywania problemów społecznych, sportu i kultury fizycznej.

Zaangażowanie w debatę publiczną

W 2017 roku PKN ORLEN był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem debat organizowanych, m.in. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, czy Kongresu 590 w Rzeszowie.

Wnioski z powyższych wydarzeń, najważniejsze głosy eksperckie i podsumowania przedstawione zostały na platformie internetowej Napędzamy Przyszłość. Publikowane są tam także przekrojowe raporty analityczne, dotyczące kluczowych zagadnień i wyzwań branżowych. Przykładem takiego działania jest wydany w 2017 roku Zeszyt „Gospodarka 4.0 – Czas zmiany dla biznesu”.

Ważnym elementem Projektu Napędzamy Przyszłość jest blog głównego ekonomisty PKN ORLEN, dr. Adama Czyżewskiego. Za pośrednictwem tego kanału ekspert Koncernu, w przystępny sposób wyjaśnia czytelnikom złożone procesy makroekonomiczne i to, w jaki sposób wpływają one na nasze codziennie życie, ale też na ceny ropy, stabilność gospodarki czy rozwój sektora energetycznego.

Aby docierać z przekazami dotyczącymi Koncernu i jego działań do jeszcze szerszego grona odbiorców, Grupa ORLEN od 4 lat wykorzystuje platformę społecznościową Twitter. Profil korporacyjny daje firmie możliwość komentowania w czasie rzeczywistym, znaczących wydarzeń gospodarczych i branżowych, a także dzielenia się informacjami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania Grupy ORLEN.

Promocja sportu i zdrowego stylu życia

Jako najcenniejsza polska marka PKN ORLEN od 10 lat wspiera dyscypliny, które mają pozytywny wpływ na aspiracje sportowe Polaków. Udzielając wsparcia zawodnikom, czy promując dyscypliny sportowe, jesteśmy obecni tam, gdzie są ich fani. Koncern wspiera zarówno profesjonalne kariery sportowe, jak i rozwój dzieci i młodzieży, które są potencjałem dla przyszłych kadr narodowych. Najważniejsze programy i projekty:

 • Sponsoring Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego.
 • ORLEN Warsaw Marathon – „Narodowe Święto Biegania”, największa i „najszybsza” impreza biegowa w Polsce.
 • VERVA Street Racing – największe wydarzenie motoryzacyjne w tej części Europy, łącznie ponad pół miliona uczestników oraz ponad 2000 pojazdów w 8 edycjach.
 • Sponsoring lekkoatletyki – PKN ORLEN mecenasem „królowej” sportu – lekkoatletyki, medale Mistrzostw Świata Londyn 2017.
 • ORLEN Team – sponsoring najlepszego i najbardziej utytułowanego polskiego zespołu rajdowego crosscountry – Kuba Przygoński 2. miejsce w Pucharze Świata FIA 2017 oraz 5 pozycja w rajdzie Dakar 2018, młodzi motocykliści Maciek Giemza i Adam Tomiczek Mistrzem i Wicemistrzem Świata Juniorów FIM 2017.
 • Akademia ORLEN Team – projekt wspierający najmłodszych, utalentowanych polskich zawodników motocrossowych i kartingowych.
 • Sponsoring piłki siatkowej – jeden z największych projektów sponsoringowych w polskim sporcie.
 • Sponsoring ORLEN Wisły Płock – kontynuacja współpracy z drużyną piłki ręcznej osiągającej sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.
 • Sponsoring Wisły Płock – kontynuacja współpracy z drużyną piłki nożnej Wisła Płock.
 • Sponsoring Płock ORLEN Polish Open – międzynarodowy, zawodowy turniej tenisa na wózkach odbywający się w Płocku.
 • Sponsoring ORLEN HANDBALL MINI LIGA – turniej piłki ręcznej dla najmłodszych co roku angażuje niemal 250 dzieci ze szkół podstawowych z Płocka i Powiatu Płockiego.
 • Sponsoring Płockiego Półmaraton u Dwóch Mostów – największa impreza biegowa w Płocku. Trasa Półmaratonu biegnie prze dwa płockie mosty.
 • Sponsoring Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego – jeden z najstarszych klubów sportowych na ziemiach polskich. Na przestrzeni wielu lat pracy Towarzystwo wychowało 12 olimpijczyków, 30 reprezentantów Polski na Mistrzostwa Świata, 38 na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata i aż 140 na Mistrzostwach Świata Juniorów.
 • Akcja SPORT BOX na stacjach ORLEN – projekt realizowany pilotażowo na dwóch stacjach paliw: w Warszawie i w Płocku. Była to kolejna już inicjatywa społeczna Spółki, która zapraszała klientów do włączenia się w sportową aktywizację dzieci. W projekcie zachęcano do podzielenia się sprzętem sportowym, który choć mógł być zbędny i nieużywany, to stanowił za pośrednictwem akcji społecznej SPORT BOX cenną wartość.
 • ORLEN Olimpiada – zawody sportowe dla pracowników PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN, otwarte także dla mieszkańców Płocka, organizowane podczas Dni Chemika.

Komunikacja marketingowa

Komunikacja marketingowa w PKN ORLEN projektowana jest w sposób angażujący i oparta jest o aspekty emocjonalne budujące bliskie relacje z klientami zgodnie z zasadą „Human to Human”. Jej strategicznym celem jest promocja oferowanych produktów i usług w duchu storytellingu, a w dłuższej perspektywie – transformacja marek koncernu w marki pożądane przez klientów (lovemarks).

Przygotowana w 2017 roku koncepcja nowego modelu komunikacji wynika z obserwacji, że w dzisiejszych czasach konsumenci najbardziej cenią sobie czas i wygodę. PKN ORLEN rozumiejąc szybko zmieniające się potrzeby konsumentów, przekształca swoje stacje w nowoczesne centra multiusługowe, w których o każdej porze dnia, a nawet nocy można załatwić wszystkie codzienne sprawy – nie tylko zatankować samochód, ale również m.in. spotkać się z przyjaciółmi, zjeść posiłek i zrobić codzienne zakupy. Szeroki asortyment produktów i usług oraz największa w Polsce sieć stacji paliw sprawia, że w każdej sytuacji i o każdej porze ORLEN jest w pobliżu. Dzięki temu staje się intuicyjnym kierunkiem do załatwienia wszystkich codziennych spraw.

Takie podejście oddaje nowa platforma marketingowa „Kierunek ORLEN”, będąca spójną wizją komunikacji marek koncernu. Kluczowym narzędziem budowania komunikacji jest marketing narracyjny. Pokazywane są historie różnych bohaterów w momencie zaistnienia potrzeby – pozornie niezwiązanej ze stacją paliw. Ukazywane są potrzeby od najbardziej prozaicznych do wyszukanych. Wszyscy bohaterowie kampanii kierują się na stacje ORLEN, które są w stanie odpowiedzieć nawet na najbardziej zaskakujące oczekiwania klientów.

W lipcu 2017 roku został wdrożony Kodeks Marketingowy zawierający zalecenia do stosowania w działaniach marketingowych, skierowanych do wszystkich grup interesariuszy. Dokument stanowi zbiór zasad i regulacji dotyczących promocji, reklamy i sponsoringu. Wyznacza normy, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy w zakresie promowania produktów i usług oraz sponsoringu. Kodeks przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i oparty jest o "Wartości i zasady postępowania". Daje jasne wytyczne i definiuje etyczne postawy wszystkich pracowników.

PKN ORLEN jako firma odpowiedzialna społecznie i przyjazna rodzinom z dziećmi oferuje rabaty posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z których mogą korzystać rodziny posiadające co najmniej troje dzieci. PKN ORLEN, jako największa polska firma z branży paliwowo-energetycznej aktywnie angażuje się w działania o wymiarze społecznym. Dlatego Koncern przystąpił do programu Karta Dużej Rodziny, który umożliwia korzystanie z rabatów przy zakupie towarów i usług, jak również ułatwień w obsłudze instytucjonalnej rodzinom wielodzietnym. W efekcie od 1 września 2015 roku rodziny 3+ mogą realizować rabaty na stacjach paliw ORLEN. Użytkownicy Kart mogą otrzymać na stacjach ORLEN zniżki na zakup paliwa, produktów z oferty Stop Cafe oraz na usługi myjni.

Angażowanie klientów

PKN ORLEN od wielu lat angażuje w działania dobroczynne swoich klientów. Od 2006 roku mogą oni przekazywać punkty VITAY, z przeznaczeniem na cele społeczne.

W 2017 roku Uczestnicy Programu VITAY przekazali ponad 23 mln punktów VITAY na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka. Zostały one przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa oraz na sfinansowanie obiadów, zajęć rehabilitacyjnych, przyborów szkolnych, wakacji oraz stypendiów.

Uczestnicy programu VITAY pomagają także zwierzętom i wspierają działania na rzecz ochrony środowiska. Środki, w zależności od rodzaju nagrody, są przekazywane Towarzystwu Przyrodniczemu „BOCIAN”, Ośrodkowi Rehabilitacji Zwierząt Chronionych, Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, Stowarzyszeniu Ekologiczno-kulturalnemu Klub Gaja i Stowarzyszeniu Ptaki Polskie. W 2017 roku uczestnicy przekazali ponad 2,4 mln punktów VITAY.

Cele społeczne wspierają także użytkownicy aplikacji YANOSIK uczestniczący w programie lojalnościowym VITAY. W ramach akcji kierowcy mogą zbierać punkty VITAY nie tylko za zakupy na stacjach ORLEN, ale także wówczas, gdy za pomocą aplikacji zgłoszą niebezpieczne zdarzenie na drodze. Punkty od kierowców trafiają na wybrany przez nich cel charytatywny, który realizuje Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Dotychczas Fundacja przekazała sprzęt medyczny szpitalom w Lublinie oraz Ostrowie Wielkopolskim, oznakowała przejścia dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych w Płocku, a także wyposażyła w kaski rowerowe podopiecznych z 50 Rodzinnych Domów Dziecka z całej Polski.Do góry