ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Skargi związane z wpływem środowiskowym

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

W 2017 roku każda interwencja była rozpatrywana w sposób indywidualny, z najwyższą starannością. W rejonie występowania uciążliwości wykonywane były pomiary stężeń substancji, na bieżąco śledzono sytuację meteorologiczną oraz stężenia substancji w automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Służby technologiczne podejmowały działania mające na celu sprawdzenie poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz podejmowane były na bieżąco działania mające na celu minimalizację uciążliwości zapachowych.

Wszystkie skargi, które wpłynęły do Spółek w formie zgłoszeń telefonicznych bądź pisemnie zostały rozpatrzone w roku sprawozdawczym.

W rejestrze systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej PKN ORLEN odnotowano łącznie 43 skargi związane z oddziaływaniem na środowisko.
42 skargi dotyczyły uciążliwości zapachowych i zostały rozpatrzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami systemowymi, a skarżący otrzymali informacje dotyczące wniesionej skargi. Jedynie w dwóch przypadkach, z uwagi na zgłoszenia anonimowe i brak wskazania rejonu wystąpienia uciążliwości, podjęcie działań nie było możliwe. Interwencje miały miejsce głównie w okresie prac remontowych prowadzonych na instalacjach, w okresach zatrzymywania do remontu, a następnie przygotowania do rozruchu, gdzie miało miejsce opróżnianie i przedmuchiwanie aparatów oraz parowanie poszczególnych węzłów zawierających mieszaniny węglowodorów do pochodni.

W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia uciążliwości zapachowych w trakcie przygotowywania aparatów i rurociągów do remontu wykorzystywano technologię dekontaminacji. Niemniej jednak operacje te mogły być źródłem okresowych emisji, które w niekorzystnych warunkach meteorologicznych mogły powodować uciążliwość zapachową, wyczuwalną w mieście dając odczucie dyskomfortu. W przypadku interwencji, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, ograniczano do minimum prowadzone parowania.
Jedna skarga, która wpłynęła do PKN ORLEN w 2017 roku, dotyczyła uciążliwości hałasowej związanej ze słyszalną w mieście pracą pochodni.

Pojedyncza skarga została zarejestrowana również w spółce ORLEN Lietuva i dotyczyła zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Spółka podjęła bezzwłocznie prace remediacyjne zmierzające do przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego.

Lista spółek Grupy ORLEN uwzględniona w sekcji „Zagadnienia środowiskowe”

Nazwa spółki Adres Strona internetowa
ANWIL ul. Toruńska 222,
87-800 Włocławek
www.anwil.pl
Basell Orlen Polyolefins ul. Łukasiewicza 39,
09-400 Płock
www.basellorlen.pl
BENZINA Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4,
Czech Republic
www.benzina.cz
Centrum Edukacji Al. Kobylińskiego 25,
09-400 Płock
www.centrumedukacji.pl
Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino ul. Św. Ducha 26a,
88-100 Inowrocław
www.solino.pl
ORLEN Administracja ul. Chemików 7,
09-411 Płock
www.orlenadministracja.pl
ORLEN Asfalt ul. Fabryczna 22,
32-540 Trzebinia
www.orlen-asfalt.pl
ORLEN Budonaft ul. Fabryczna 1C,
34-600 Limanowa
www.budonaft.com.pl
ORLEN Centrum Serwisowe ul. Wrocławska 58,
45-701 Opole
www.orlencs.pl
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych ul. Łukasiewicza 39,
09-400 Płock
www.orlencuk.pl
ORLEN Deutschland Kurt-Wagener- Str. 7,
25337 Elmshorn,
Germany
www.orlen-deutschland.de
ORLEN Eko ul. Chemików 7,
09-411 Płock
www.orleneko.pl
ORLEN KolTrans ul. Chemików 7,
09-411 Płock
www.orlenkoltrans.pl
ORLEN Laboratorium ul. Chemików 7,
09-411 Płock
www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Ochrona ul. Chemików 7,
09-411 Płock
www.orlenochrona.pl
ORLEN OIL

ul. Opolska 100,
31-323 Kraków

www.orlenoil.pl
ORLEN Paliwa ul. Zglenickiego 44,
09-411 Płock
www.orlenpaliwa.com.pl
ORLEN Południe ul. Fabryczna 22,
32-540 Trzebinia
www.orlenpoludnie.pl
ORLEN Projekt ul. Zglenickiego 42,
09-411 Płock
www.orlenprojekt.eu
ORLEN Serwis ul. Chemików 7,
09-411 Płock
www.orlenserwis.pl
PARAMO Přerovská 560,
Pardubice 530 06,
Czech Republic
www.paramo.cz
ORLEN Aviation ul. Bennetta 2,
02-159 Warszawa
www.orlenaviation.pl
PKN ORLEN ul. Chemików 7,
09-411 Płock
www.orlen.pl
Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny ul. Łukasiewicza 39,
09-400 Płock
www.pppt.pl
Public Company ORLEN Lietuva St. 75 Juodeikiai Village
LT-89467 Mazeikiai District,
Lithuania
www.orlenlietuva.lt
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport ul. Kpt. ż. w. W. Poinca 1,
80-561 Gdańsk
www.naftoport.pl
SHIP-SERVICE ul. Waliców 11,
00-851 Warszawa
www.ship-service.pl
SPOLANA Práce,
657 Neratovice 277 11,
Czech Republic
www.spolana.cz
UNIPETROL DOPRAVA Růžodol 4,
436 70 Litvínov,
Czech Republic
www.unipetroldoprava.cz
UNIPETROL RPA Záluží 1,
436 70 Litvínov,
Czech Republic
www.unipetrolrpa.cz


Do góry