ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Realizacja Zamierzeń Inwestycyjnych

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN posiada stabilną pozycję finansową a generowane przepływy pieniężne oraz dostępne źródła finansowania pozwoliły na realizację w 2017 roku planowanych zadań inwestycyjnych.

Ich podsumowanie przedstawiono poniżej.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) [mln PLN]

Poziom nakładów wg rynków działalności [%]

 

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku należały:

Downstream
 
 • Budowa CCGT we Włocławku i w Płocku wraz z infrastrukturą.
 • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie.
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku.
Detal
 
 • Uruchomienie 89 stacji paliw (w tym: 39 w Polsce, 11 w Niemczech i 39 w Czechach).
 • Modernizacja i rebranding 55 stacji paliw (w tym: 23 w Polsce i 32 w Czechach).
 • Otwarcie 102 nowych punktów Stop Cafe i O!SHOP.
Wydobycie
 
 • Kanada - 609 mln PLN.
 • Polska - 169 mln PLN.


Grupa ORLEN zarządza strukturą nakładów inwestycyjnych w zależności od sytuacji rynkowej i koncentruje się na najbardziej efektywnych projektach inwestycyjnych. Najważniejsze zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach zostały opisane poniżej.

Główne projekty rozwojowe w 2018 roku:

Downstream
 
 • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie.
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku.
 • Budowa instalacji PPF Spliter w Litwie.
 • Budowa instalacji w Visbreakingu w Płocku.
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL.
Detal
 
 • Rozwój stacji paliw (40 nowych stacji własnych).
 • Rozwój konceptu Stop Cafe 2.0 (ponad 200 nowych punktów).
 • Wprowadzanie nowych usług i produktów.
Wydobycie
 
 • Kontynuacja prac poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce oraz Kanadzie.
 • Nakłady inwestycyjne: 600 mln PLN Kanada/200 PLN Polska.


CAPEX 2018

Poziom nakładów inwestycyjnych w segmentach w 2018 roku [mld PLN]Do góry