ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Grupa ORLEN 2017

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki oraz największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach „Platts TOP250” i „Thomson Reuters TOP100 ”.

Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci nowoczesnych stacji paliw – blisko 2800 punktów. Oferta PKN ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 90 krajach świata. W ramach rozwoju energetyki, zakończony został projekt elektrociepłowni gazowo-parowej opartej na kogeneracji we Włocławku, a podobny projekt w Płocku zostanie zrealizowany w 2018 roku. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2017 roku wyniosły ok. 153 mln boe.

ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest za najcenniejszą markę w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł.

PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już pięć razy z rzędu prestiżowy tytuł „The Most Ethical Company”, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

WYBRANE DANE ZA 2017 ROK


 20,3 TYS. ZAANGAŻOWANYCH PRACOWNIKÓW

 42,4 MLN TON REKORDOWA SPRZEDAŻ

 33,2 MLN TON PRZERÓB RÓŻNYCH GATUNKÓW ROPY NAFTOWEJ

 153 MLN BOE ZASOBÓW ROPY I GAZU (2P) W POLSCE I W KANADZIE

 10,4 MLD PLN REKORDOWY WYNIK EBITDA LIFO

 2,8 TYS. STACJI PALIW NAJWIĘKSZA SIEĆ DETALICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ

 
 • EBITDA 11 078 mln PLN
 • EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 11 247 mln PLN
 • EBIT 8 657 mln PLN
 • Zysk netto 7 173 mln PLN
 • Aktywa 60 664 mln PLN
 • CAPEX 4 602 mln PLN
 • Kapitał własny 35 211 mln PLN
 • Liczba akcji 427 709 061
 • Kapitał własny na 1 akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 75,28 PLN
 • Wypłata dywidendy: 1 283 mln PLN/PLN na akcję
 • Dług netto 761 mln PLN
 • Dźwignia finansowa netto 2,2%

SEGMENTY OPERACYJNE GRUPY ORLEN

WYDOBYCIE

Projekty poszukiwawczo-wydobywcze w Polsce i Kanadzie

152,6 mln boe1 łącznych zasobów 2P2 ropy i gazu

15,6 tys. boe/d średniego wydobycia w 2017 roku

POLSKA

Projekty poszukiwawczo-wydobywcze
  Zasoby 2P 11,5 mln
 

KANADA

Aktywa w Kanadzie
  Zasoby 2P 141,1 mln boe

DOWNSTREAM

Ponad 35 mln ton mocy przerobowych

6 rafinerii3 Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie

PRODUKCJA
PRODUKCJA
 
PKN ORLEN, Unipetrol, ORLEN Lietuva, ORLEN Południe Rafineria
 
 
 
CCGT Włocławek i Płock, Elektorciepłownia Płock i pozostałe EC
Energetyka
 
 
PKN ORLEN, Unipetrol, ANWIL i Basell ORLEN Polyolefins Petrochemia
 

3,8 tys. km sieci rurociągów i
47 baz magazynowych i terminali

LOGISTYKA
PRODUKCJA
 
Rurociągi produkcyjne i surowcowe
 
Terminale
 
Kolej
 
Cysterny

Główne projekty rozwojowe:

 • instalacja Polietylenu w Unipetrol
 • instalacja Metatezy Visbreakingu w PKN ORLEN
SPRZEDAŻ
PRODUKCJA
 
HURTOWA SPRZEDAŻ paliw i pozostałych produktów rafineryjnych
 
HURTOWA SPRZEDAŻ produktów pozachemicznych
 
DETAL
paliwa i produkty pozapaliwowe

DETAL

2 783
stacje paliw

Udziały w rynku detalicznym:

34,0% Polska
6,1% Niemcy
21,1% Czechy
4,5% Litwa

1 813
punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce, Czechach i na Litwie

SEGMENTY OPERACYJNE GRUPY ORLEN - DETAL

1ang. barrel of oil equivalent – baryłka ekwiwalentu ropy naftowej
2Zasoby pewne i prawdopodobne
3Rafinerie w Płocku, Trzebini, Jedliczu, Możejkach, Kralupach i Litvinovie


Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku

STYCZEŃ
 • Zawarcie umowy przez PKN ORLEN z BP Europe, Shell Polska oraz AMIC Polska (w ramach kontraktacji sprzedaży benzyn i oleju napędowego na rynek polski na 2017 rok). Czytaj więcej >>
 • Podpisanie umowy przez PKN ORLEN na zakup Licencji i Projektu Bazowego w celu budowy instalacji Visbreakingu. Czytaj wiecej >>
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Czytaj więcej >>
LUTY
 • Akcje PKN ORLEN zakwalifikowane do „FTSE4Good Emerging Index”. Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN najlepszą spółką w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym w Europie Centralnej i Wschodniej w prestiżowym rankingu magazynu Global Finance. Czytaj więcej >>
 • Certyfikat „Top Employer Polska 2017” dla PKN ORLEN. Czytaj więcej >>
 • Rozpoczęcie realizacji projektu zmierzającego do wyposażenia obiektów stacji paliw Koncernu w turbiny wiatrowe. Czytaj więcej >>
MARZEC
 • Wyróżnienie PKN ORLEN tytułem „The Best Ethical Company”. Czytaj więcej >>
 • Rozpoczęcie realizacji programu inwestycyjnego przez ORLEN KolTrans i Euronaft Trzebinia. Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN inwestuje w nowoczesną hermetyczną myjnię cystern kolejowych. Czytaj więcej >>
KWIECIEŃ
 • PKN ORLEN z najwyższym ratingiem w historii według agencji Moody’s Investors. Czytaj więcej >>
 • Powołanie spółki ORLEN Aviation. Czytaj więcej >>
 • Wejście PKN ORLEN na rynek dostaw paliw lotniczych w Czechach. Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN Sponsorem Strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN po raz 18. liderem zestawienia „Lista 500” dziennika Rzeczpospolita. Czytaj więcej >>
 • Tytuł „Transparentna Spółka Roku 2016” dla PKN ORLEN. Czytaj >>
 • PKN ORLEN liderem rankingu „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”. Czytaj więcej >>
 • Kontrakt na propylen z Instalacji Metatezy. Czytaj więcej >>
MAJ
 • Konsolidacja aktywów logistycznych Grupy ORLEN. Czytaj więcej >>
 • Uruchomienie usługi carsharingu na wybranych stacjach PKN ORLEN. Czytaj więcej >>
 • Uruchomienie pierwszego pilotażowego punktu dla aut zasilanych wodorem w Grupie ORLEN na niemieckiej stacji pod marką Star w miejscowości Mülheim. Czytaj więcej >>
 • Dwa mobilne laboratoria przekazane przez PKN ORLEN dla Krajowej Administracji Skarbowej. Czytaj więcej >>
 • Udział PKN ORLEN w energetycznym projekcie badawczym w ramach europejskiego Programu „Horyzont 2020”. Czytaj więcej >>
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
 • Wypłata przez PKN ORLEN najwyższej w historii spółki dywidendy. Czytaj więcej >>
 • Fundusz Grantowy dla Płocka z unijnym dofinansowaniem. Czytaj więcej >>
 • Stacje paliw Grupy ORLEN pod marką Star numerem jeden w badaniu satysfakcji klientów „Fanfocus 2017”. Czytaj więcej >>
WRZESIEŃ
 • Nowe stop.cafe i O!Shop na ponad 100 stacjach ORLEN. Czytaj więcej >>
 • Podpisanie długoterminowej umowy serwisowej przez PKN ORLEN z Siemens Polska dla turbozespołów Zakładowej Elektrociepłowni PKN ORLEN w Płocku. Czytaj więcej >>
 • Emisja pierwszej serii drugiego programu emisji obligacji detalicznych PKN ORLEN. Czytaj więcej >>
 • Uruchomienie przez PKN ORLEN oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wydobycia gazu ziemnego ze złoża Miłosław E w Wielkopolsce. Czytaj więcej >>
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
 • PKN ORLEN w zestawieniu „Thomson Reuters Top 100 Energy Leaders2017”. Czytaj więcej >>
 • Emisja obligacji detalicznych PKN ORLEN z serii B. Czytaj więcej >>
 • Finał realizacji Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku. Czytaj więcej >>
 • Podpisanie umowy przez czeską spółkę Unipetrol a.s. na budowę nowych kotłów instalacji krakingu parowego w zakładzie chemicznym w Záluží. Czytaj więcej >>
GRUDZIEŃ
 • Rozpoczęcie procedury ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki, Unipetrol a.s. Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN wyróżniony jako najlepsza spółka w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym w Europie Centralnej i Wschodniej w prestiżowym rankingu magazynu Global Finance. Czytaj więcej >>
 • Całkowite zaprzestanie stosowania rtęci w zakładach produkcyjnych w czeskiej spółce Spolana. Czytaj więcej >>


Do góry