ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Nasze Rynki

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 5 rynkach macierzystych  w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie i w Kanadzie. Nasze produkty docierają do ponad 91 krajów zlokalizowanych na 6 kontynentach.

Produkty:
Spółki:
Stacje paliwStacje paliw
Aktywa wydobywczeAktywa wydobywcze
Aktywa rafineryjneAktywa rafineryjne
Aktywa petrochemiczneAktywa petrochemiczne
Aktywa energetyczneAktywa energetyczne


Do góry