ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Nasze Produkty, Usługi i Marki

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Nasze produkty i usługi są cenione zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. ORLEN od lat niezmiennie jest liderem rankingu najcenniejszych polskich marek dziennika "Rzeczpospolita".

SUROWCE I PRODUKTY

SUROWCE wykorzystane w procesach produkcyjnych

 
SUROWCE NIEODNAWIALNE
 
Ropa
 
Gaz ziemny
 
Grupa chemikaliów pomocniczych
SUROWCE ODNAWIALNE
 
Woda
 
Estry
 
Bioetanol
 
Powietrze

PRODUKTY powstające w wyniku procesów produkcyjnych

 
Produkty paliwowe benzyna, olej opałowy, lekki olej opałowy, paliwo JET
 
Asfalty drogowe, przemysłowe, modyfikowane
 
Oleje bazowe, silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne
 
Produkty rafineryjne rozpuszczalniki, parafiny, woski, gacze, siarka
 
Olefiny etylen, propylen
 
Poliolefiny polietylen, polipropylen
 
Nawozy sztuczne Canwil, saletra amonowa, siarczan amonu
 
Produkty petrochemiczne PTA, polichlorek winylu, paraksylen, fenol, aceton, benzen, butadien, tlenek etylenu, glikole

GŁÓWNE USŁUGI

Dla klientów stacji benzynowych:

 1. Programy lojalnościowe:

Dla biznesu:

 • Kompleksowa gospodarka odpadami, monitoring środowiska gruntowo-wodnego, ochrona środowiska (dokumentacje itp.), czyszczenie instalacji przemysłowych, kompleksowa obsługa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Kompleksowe wykonawstwo stacji paliw; produkcja oraz montaż konstrukcji stalowych.
 • Kompleksowe Zarządzanie Nieruchomościami.
 • Ochrona osób i mienia, transport wartości pieniężnych, montaż i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego, monitorowanie systemów alarmowych, kontrola transportu paliw, audyt bezpieczeństwa, utrzymanie czystości na terenie obiektów.
 • Przewozy kolejowe, leasing wagonów kolejowych i zarządzanie taborem kolejowym.
 • Sprzedaż dystrybutorów, systemy monitorowania zbiorników, systemy zarządzania, sterowniki automatyki; serwis i remonty urządzeń związanych ze stacją paliw oraz z terminalem paliw.
 • Transport drogowy paliw i innych palnych produktów płynnych.
 • Usługi księgowe.
 • Usługi laboratoryjne.
 • Usługi w zakresie branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki.

GŁÓWNE MARKIDo góry