ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Nasi Interesariusze

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Interesariusze to grupy osób i podmiotów, na które Grupa ORLEN wywiera wpływ poprzez prowadzoną działalność gospodarczą, które także mogą wywierać wpływ na organizację i sposób działania Grupy ORLEN.

Grupa ORLEN buduje kontakty z Interesariuszami w sposób odpowiedzialny w oparciu o zasady transparentności i dialogu. W trosce o jakość tych relacji, częstotliwość i kanały komunikacji dostosowywane są do charakterystyki i aktualnych oczekiwań Interesariuszy.

W proces doboru istotnych zagadnień z zakresu działalności niefinansowej do komunikowania przez PKN ORLEN zostali zaangażowani zewnętrzni i wewnętrzni Interesariusze. Przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia w grudniu 2017 roku uczestniczyli w spotkaniu zrealizowanym w formule wyznaczonej przez międzynarodowy standard AA1000SES, zawierający zasady dotyczące zarządzania relacjami z Interesariuszami. Przedmiotem konsultacji były priorytetowe kierunki zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, a także sformułowanie oczekiwań informacyjnych o działaniach firmy i ich wpływie społeczno-gospodarczym. Interesariusze za istotne aspekty niefinansowej działalności Koncernu uznali m.in.: odpowiedzialność za środowisko naturalne, wpływ na otoczenie lokalne, bezpieczeństwo procesów przemysłowych, odpowiedzialność za produkt. Efektem spotkania było również wypracowanie mapy Interesariuszy Grupy ORLEN.

Mapa Interesariuszy Grupy ORLENDo góry