ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Dostawcy i Klienci

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

DOSTAWCY

Zasady współpracy z dostawcami od roku 2015 ulegają zmianie. Funkcja administracyjna wspierająca obszar Zakupów stała się proaktywna i probiznesowa.

 
Kodeks postępowania dla Dostawców
 
Ponad 13 tys. postępowań zakupowych
 
Współpraca z ponad 17 tys. dostawców
 
Zakupy w ponad 300 kategoriach zakupowych
 
 
 
 

Realizacja celów strategicznych opiera się przede wszystkim na wdrożeniu kompleksowego zarządzania kategoriami zakupowymi oraz na modelu zarządzania dostawcami (tj. segmentacja, kwalifikacja, zasady zarządzania) i stosowaniu światowych standardów zakupowych.

548 kategorii szczegółowych

 
 
 
 
 
 

86 kategorii drugiego poziomu

 
 

13 kategorii głównych

 
 
 • Administracja i zakupy ogólne
 • Inwestycje (produkcja, infrastruktura, terminale i rurociągi)
 • IT i telekomunikacja
 • Logistyka
 • Ochrona osób i mienia
 • Ropa naftowa
 • Stacje paliw
 • Surowce energetyczne, energia i paliwa
 • Surowce, chemikalia, katalizatory i wypełnienia
 • Urządzenia, materiały i części zamienne
 • Usługi dla działalności poszukiwawczej i eksploatacyjnej złóż
 • Usługi profesjonalne
 • Usługi remontowo-eksploatacyjne

Kategorie zakupowe w ramach Centralnego Drzewa Kategorii tworzą obszerny i uporządkowany katalog asortymentu zakupowego funkcjonujący w PKN ORLEN oraz w kluczowych spółkach Grupy ORLEN. Centralne Drzewo Kategorii zbudowane jest z trzech poziomów szczegółowości. Pierwszy poziom tworzy 13 kategorii głównych. Drugi i trzeci poziom to szczegółowy poziom kategorii odzwierciedlający szeroko rozumiane potrzeby biznesowe w zakresie asortymentu zakupowego.

Ważną inicjatywą, wdrażaną w Koncernie w ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw, jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, współpracując z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy, najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne. Kryteria CSR zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument Kodeks postępowania dla Dostawców”. Od kwietnia 2016 roku jest on obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów w PKN ORLEN. W roku 2017 „Kodeks postępowania dla Dostawców” został wdrożony w Spółkach Grupy ORLEN. Dostawcy Koncernu kwalifikowani są do współpracy zgodnie z ustandaryzowanymi i spójnymi kryteriami społecznymi, środowiskowymi, prawnymi i etycznymi.

W 2017 roku w Grupie ORLEN zostało zrealizowanych ponad 13 tys. postępowań zakupowych. Współpracowaliśmy z ponad 17 tys. dostawców. Współpraca z dostawcami ma w większości przypadków charakter stały, zaspokajający bieżące potrzeby Grupy ORLEN. Dostawcy dostarczają między innymi materiały i usługi dla operacyjnej działalności Grupy ORLEN. Realizowane są zakupy inwestycyjne, produkcyjno-remontowe, zakupy energii elektrycznej, chemii produkcyjnej, biokomponentów, zakupy dla stacji paliw czy zakupy ogólne (administracja, IT, usługi profesjonalne, zakupy logistyczne). W 2017 roku dokonywane były zakupy w ponad 360 kategoriach zakupowych.

KLIENCI

Produkty i usługi Grupy ORLEN znajdują nabywców w 90 krajach na 6 kontynentach. Wśród nich są zarówno klienci indywidualni (m.in. kierowcy), jak i klienci instytucjonalni, reprezentujący przemysł – chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy, elektroenergetyczny, budowlany, rolnictwo, produkcję opakowań oraz przemysł spożywczy.

 
ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych
 
ponad 90 rynków eksportowych
 
6 kontynentów

Do klientów indywidualnych docieramy między innymi za pośrednictwem sieci stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Każdy klient kupujący produkty zyskuje gwarancję ich najwyższej jakości. Wysiłek inwestycyjny sprawia, że benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe wytwarzane w rafineriach Grupy ORLEN, w pełni odpowiadają wymaganiom europejskim, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają.

Zakres działalności prowadzonej przez klientów instytucjonalnych jest bardzo zróżnicowany – od niewielkich firm lokalnych, do największych polskich firm i międzynarodowych korporacji.

Produkty petrochemiczne stanowią bazę dla innych produktów oraz usług, z których korzysta się w codziennym życiu. Wytwarzamy nie tylko paliwo do samochodów, samolotów, statków i elektrowni, ale także środki smarne, asfalty oraz wiele innych podstawowych substancji organicznych wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych, farmaceutyków oraz praktycznie wszystkich produktów chemicznych.

Czołowym producentem nawozów azotowych (saletry amonowej i saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL) jest ANWIL, zajmujący drugie miejsce w kraju oraz dziesiąte w Europie. ANWIL jest jedynym producentem suspensyjnego polichlorku winylu (POLANVIL) w Polsce oraz ósmym na Starym Kontynencie. Surowiec ten wykorzystywany jest m.in. do produkcji profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji i osłon przewodów oraz kabli elektrycznych, a także do produkcji drobnego sprzętu medycznego. Blisko połowa produkcji POLANVILU trafia na wymagające rynki Unii Europejskiej. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również płyty i granulaty kablowe z PCW, mieszanki sypkie na bazie tego surowca, a także twarde granulaty techniczne przeznaczone m.in. do produkcji paneli ściennych, profili budowlanych i elektroinstalacyjnych. ANWIL jest największym w Polsce producentem wodorotlenku sodu, sprzedawanego przede wszystkim w postaci ługu sodowego (roztwór wodny) oraz granulowanej sody kaustycznej. Wodorotlenek sodu jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, wykorzystywanym niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu – zarówno jako surowiec w różnego rodzaju syntezach organicznych i nieorganicznych, jak i surowiec pomocniczy, m.in. w przemyśle aluminiowym, celulozowo-papierniczym, włókienniczym i wiskozowym, a także przy przeróbce ropy naftowej, czy uzdatnianiu wody dla celów przemysłowych. Spółka oferuje również inne chloroalkalia (chlor, podchloryn sodu, sól techniczną oraz kwas solny) oraz chemikalia (amoniak, wodę amoniakalną, azot ciekły i tlen ciekły). Tak bogate portfolio sprawia, że firma eksportuje swoje produkty do niemal 40 krajów na świecie, m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Skandynawii, Algierii i Turcji.

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” są największym producentem solanki w Polsce i jedynym dostawcą tego surowca dla zakładów przemysłu chemicznego w regionie. Solanka produkowana jest w dwóch kopalniach otworowych zlokalizowanych w Górze obok Inowrocławia oraz Przyjmie obok Mogilna. Z obu kopalń solanka przesyłana jest rurociągami do odbiorców: z kopalni w Przyjmie do Zakładu Produkcyjnego w Janikowie (Grupa CIECH), natomiast z kopalni w Górze do ANWILU i Zakładu Produkcyjnego w Inowrocławiu (Grupa CIECH).

IKS Solino wytwarza również produkty solne. Tabletki solne, które służą do regeneracji złoża jonitowego w stacjach zmiękczania wody, czy granulat solny, który jest używany w zmywarkach do naczyń. Spółka produkuje także sól kuchenną, sól peklującą na potrzeby przemysłu mięsnego, sól paszową wykorzystywaną w procesie produkcji pasz oraz mieszanek paszowych, czy sól przemysłową, będącą składnikiem produkcji proszków do prania, płynów do mycia naczyń, mydła, detergentów, a także sól służącą do zimowego utrzymania dróg.

Spółka ORLEN Paliwa jest liderem na rynku hurtowej sprzedaży paliw. W ofercie posiada szeroką gamę produktów paliwowych, m.in. benzyn (pb95, pb98), oleju napędowego, oleju napędowego grzewczego (Ekoterm Plus), propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu (LPG). Oferowane produkty gazowe spełniają wymogi polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej EN-589, czego dowodem są posiadane certyfikaty jakości. ORLEN Paliwa świadczy także usługi hurtowej sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej, którą oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponadto spółka zajmuje się kompleksowymi pracami z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji przemysłowych na gaz płynny, stosowanych do celów grzewczych, a także w różnych procesach technologicznych t.j. suszenie płodów rolnych, obróbka metali, produkcja szkła, jak również w budownictwo oraz drogownictwie.

Spółka ORLEN Południe jest pionierem na krajowym rynku biopaliw i biokomponentów. Oferuje zarówno biokomponenty przeznaczone do komponowania z tradycyjnymi olejami napędowymi pochodzenia naftowego, jak i biokomponenty mogące stanowić samoistne paliwo. W ofercie ORLEN Południe znajdują się także oleje opałowe otrzymywane wyłącznie z najwyższej jakości komponentów pochodzących z atmosferycznej destylacji rop naftowych. Spółka ma w swojej ofercie szeroki wachlarz produktów adresowanych do zastosowań w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, małych i średnich przedsiębiorstwach, a także specjalistycznych instalacjach i obiektach przemysłowych. ORLEN Południe oferuje produkty adresowane do różnych gałęzi przemysłu chemicznego, zarówno wielko, jak i małotonażowego. Produkowane w ORLEN Południe rozpuszczalniki używane są między innymi do otrzymywania roztworów w wielu procesach przemysłowych do ekstrakcji. Stosowane są także w produkcji jako składniki farb, lakierów, klejów, chemii gospodarczej, kosmetyków, emulsji hydroizolacyjnych czy polimerów. Powstająca w procesie produkcji biodiesla gliceryna może być stosowana w przemyśle paszowym, a także do zastosowań technicznych przy produkcji środków antyzamarzających, antyzbrylających, antyadhezyjnych. Gliceryna destylowana służy m.in. do produkcji materiałów wybuchowych. Jest stosowana w przemyśle kosmetycznym, paszowym czy w chemii gospodarczej. Siarczan potasu, który znajduje swoje zastosowanie w produkcji nawozów, stosowany jest także do produkcji szkła i ałunów, czy do utrzymywania murawy stadionów, boisk sportowych oraz pól golfowych. ORLEN Południe to producent parafin i wosków specjalnych, ceniony zarówno w kraju, jak i w Europie. W ramach swojej działalności biznesowej zajmuje się również regeneracją olejów przepracowanych w kierunku wysokiej jakości głęboko rafinowanych olejów bazowych, stosowanych do produkcji olejów smarowych.

Grupa ORLEN oferuje również szeroki zakres usług, m.in. usługi transportowe, serwis stacji paliw i baz magazynowych, remonty różnych urządzeń, z zakresu ochrony środowiska czy BHP i PPOŻ.Do góry