ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Centrum tabel i wykresów PDF

WSKAŹNIKI GRI:

Pliki do pobrania

Oznacz dokumenty do pobrania: Zaznacz wszystko Odznacz wszystko

Wybrane dane operacyjno-finansowe za lata 2016-2017
Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN w ujęciu segmentowym
Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
Nakłady inwestycyjne
TOP 10 produktów pod względem przychodów ze sprzedaży
Segment Downstream
Segment Detal
Segment Wydobycie
Funkcje korporacyjne
Kluczowe czynniki sukcesu strategii na lata 2015-2017
Zatrudnienie

Do góry