ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Budowa Wartości

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

JAK BUDUJEMY WARTOŚĆ GRUPY ORLEN
ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ


WKŁAD
Aktywa: 60 664 mln PLN
Rekordowy przerób ropy naftowej: 33,2 mt (94% wykorzystania mocy)
Największa sieć detaliczna w regionie Europy Środkowej: blisko 2,8 tys. stacji paliw
Zasoby ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie: ok. 153 mln boe
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 4 602 mln PLN
Pracownicy: ponad 20 tys.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Grupa ORLEN dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie.

Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 90 krajach świata.

W ramach rozwoju energetyki, zakończony został projekt elektrociepłowni gazowo-parowej, opartej na kogeneracji, we Włocławku, a podobny projekt w Płocku zostanie zrealizowany w 2018 roku.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2800 nowoczesnych i stacji paliw.

W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2017 roku wyniosły ok. 153 mln boe.


WYNIKI
Najwyższa dywidenda w historii: 1,3 mld PLN, tj. 3,00 PLN/Akcję
Rekordowy wynik EBITDA LIFO: 10,4 mld PLN
Zysk netto: ponad 7,17 mld PLN
Rekordowa sprzedaż: 42,4 mln ton
Najcenniejsza polska marka: 4,7 mld PLN
Świadczenia pracownicze: 2 391 mln PLN
Pobór wód: ponad 88 mln m3
Emisja wszystkich substancji do powietrza: 15,2 mln Mg
Odprowadzone ścieki: ponad 51 mln m3
Wytworzone odpady (z wyłączeniem komunalnych): blisko 213 tys. MgDo góry