ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Ankieta

WSKAŹNIKI GRI:

Ankieta jest anonimowa i składa się z 8 pytań zamkniętych.

1 Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny?
2 Który obszar powinniśmy zaprezentować szerzej w kolejnej edycji raportu?
3 Proszę wybrać na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) jak ocenia Pan(i):
4 Ile czasu zamierza Pan(i) poświęcić na zapoznanie się z treścią Raportu Zintegrowanego on-line Grupy ORLEN?
5 Na ile prawdopodobne jest, że ponownie odwiedzi Pan(i) Raport Zintegrowany on-line Grupy ORLEN?
6 Które z dostępnych rozdziałów są dla Pan(i) szczególnie ważne (można wybrać więcej niż 1)?
7 Który z dostępnych rozdziałów jest dla Pan(i) najważniejszy (można wybrać tylko 1)?
8 Jak ogólnie oceni Pan(i) tegoroczny Raport Zintegrowany on-line Grupy ORLEN. Proszę ocenić na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę)?

Do góry