ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017


Rekordowa EBITDA LIFO

mld PLN

Rekordowa sprzedaż

MT (wzrost o 7% r/r)

Rekordowy przerób ropy

MT (94% wykorzystania mocy)

Rekordowy wynik detalu

mld PLN

Finalizacja projektów energetycznych

Uruchomienie CCGT Włocławek oraz pierwsze uruchomienie turbiny CCGT Płock

Przepływy z działalności operacyjnej

mld PLN

Najwyższa wypłata dywidendy w historii

mld PLN (3,00 PLN/AKCJA)

Uruchomienie programu Emisji Obligacji Detalicznych

z limitem do 1 mld PLN

Najwyższy rating w historii od Moody's

(BAA2 z perspektywą stabilną)

Dźwignia finansowa

2,2%

Ogłoszenie oferty wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol

na akcje stanowiące 31,05% kapitału zakładowego

The World's Most Ethical Company

Top Employer Polska

Transparentna Spółka Roku

43. miejsce w rankingu PLATTS TOP250

Awans o 15 pozycji

Thomson Reuters TOP 100 Energy Leaders

Best in Central & Eastern Europe Best ESG Communications IR Magazine

Daniel ObajtekPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny

W PKN ORLEN dbamy, aby działalność biznesowa uwzględniała potrzeby wszystkich interesariuszy. Mamy świadomość roli, jaką Koncern odgrywa w polskiej gospodarce. Dlatego konsekwentnie realizujemy inwestycje rozwojowe, poszerzamy naszą ofertę i dbamy o bezpieczeństwo surowcowe Grupy ORLEN.
W dynamicznym otoczeniu rynkowym musimy odważnie reagować na zmiany. Ostatnie miesiące przyniosły szereg strategicznych decyzji. Chodzi między innymi o zainicjowany proces przejęcia Grupy LOTOS, zakończenie wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrolu, zaangażowanie PKN ORLEN w rozwój elektromobilności, energetyki wiatrowej, czy rozpoczęcie Programu Rozwoju Petrochemii, największej inwestycji w historii branży.
Nowe inwestycje umożliwią dalszy rozwój i skuteczne budowanie wartości PKN ORLEN w długim horyzoncie. Jednocześnie wymiernie przełożą się na całą polską gospodarkę, czy bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Jesteśmy zdeterminowani, aby maksymalnie wykorzystać olbrzymi potencjał Grupy ORLEN w nadchodzących latach. Chcemy przy tym, aby wszyscy interesariusze nie tylko mieli świadomość realizowanych przez nas celów, ale byli beneficjentami podejmowanych działań.
Zachęcam do lektury Raportu Zintegrowanego, w którym znajdą Państwo informacje na temat finansowych i pozafinansowych aspektów działalności Grupy ORLEN.

Zbigniew LeszczyńskiCzłonek Zarządu ds. Sprzedaży

Rok 2017 to czas intensywnego rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w segmencie detalicznym, co umożliwiło osiągnięcie rekordowego wyniku na poziomie ponad 2,0 mld PLN. Bez wątpienia sprzyjała nam bardzo dobra sytuacja gospodarcza i dalsze ograniczanie szarej strefy, co przełożyło się na rekordową sprzedaż produktów paliwowych. Na koniec roku nowoczesna sieć stacji paliw PKN ORLEN w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie liczyła blisko 2,8 tys. stacji i odnotowała najwyższy w historii rekordowy wolumen sprzedaży na poziomie blisko 11 miliardów litrów. W minionym roku pracowaliśmy też nad podnoszeniem standardów w sieci ORLEN, w tym poszerzaniem oferty pozapaliwowej. Postawiliśmy na rozwój innowacyjnych konceptów gastronomicznych i na koniec 2017 roku funkcjonowało już blisko 180 obiektów w formacie stop.cafe 2.0, na których można skorzystać również z oferty sklepowej O!Shop. Po uwzględnieniu wszystkich formatów: Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0 w sieci PKN ORLEN funkcjonowało łącznie 1 571 stacji z ofertą gastronomiczną. Do sprzedaży trafiły pierwsze produkty marki własnej O!. Wszystkie te działania doprowadziły do rekordowej sprzedaży produktów pozapaliwowych.
W tym czasie doskonałe wyniki odnotowaliśmy także w przypadku produktów rafineryjnych i petrochemicznych, osiągając najlepszy w historii wynik sprzedaży Grupy ORLEN na poziomie blisko 33 mln ton. Zwiększona wartość sprzedaży segmentu przełożyła się na doskonały wynik finansowy przy istotnym wsparciu logistyki, która stanęła na wysokości zadania przewożąc rekordową ilość produktów.

 

 

Wiesław ProtasewiczCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Grupa ORLEN w 2017 roku osiągnęła rekordowy zysk EBITDA wg LIFO w wysokości 10,4 mld PLN. Jest to wynik umiejętnego wykorzystania przez Koncern sprzyjających warunków makroekonomicznych, w tym wysokiego tempa rozwoju gospodarczego wszystkich rynków macierzystych czy znaczącego wzrostu konsumpcji paliw w Polsce w związku z pozytywnym efektem ograniczania szarej strefy. W tym czasie kontynuowaliśmy ambitny program inwestycyjny, na który przeznaczyliśmy 3,9 mld PLN. W minionym roku osiągnęliśmy najwyższy rating w historii od Moody’s, na poziomie Baa2 z perspektywą stabilną. Naszym akcjonariuszom wypłaciliśmy dywidendę w kwocie 3,0 PLN/akcję oraz zredukowaliśmy zadłużenie netto Koncernu o 2,6 mld PLN. Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki dają nam doskonały fundament do dalszego rozwoju we wszystkich obszarach działalności.

Józef WęgreckiCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych

Konsekwentne umacnianie pozycji konkurencyjnej Koncernu poprzez inwestycje w nowe aktywa produkcyjne oraz efektywniejsze wykorzystywanie tych, którymi już dysponujemy, było dla nas priorytetem na przestrzeni 2017 roku. W tym czasie w ramach Grupy ORLEN odnotowaliśmy rekordowy przerób ropy na poziomie ponad 33 mln ton. Nasze działania były i są ukierunkowane na możliwie pełną integrację i wykorzystanie aktywów produkcyjnych, zwiększenie elastyczności wobec wyzwań rynkowych i regulacyjnych oraz wzrost uzysku produktów wysokomarżowych. W ramach ambitnego programu inwestycyjnego kontynuowaliśmy realizację kluczowych projektów w obszarze Downstream, jak instalacja Metatezy i Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz instalacja Polietylenu III w czeskim Litvinowie. W tym czasie koncentrowaliśmy się na dalszym rozwoju nowoczesnej energetyki opartej na kogeneracji - w czerwcu 2017 roku uruchomiliśmy nową elektrociepłownię CCGT we Włocławku, finalizujemy też podobną inwestycję w Płocku.

 

 

Patrycja Klarecka Członek Zarządu ds. Handlowych

PKN ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej i najcenniejszą polską marką. Jesteśmy nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki. Sprzedajemy nasze produkty rafineryjne i petrochemiczne w ponad 90 krajach na 6 kontynentach.
Dużą dbałość przywiązujemy do kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Współpracujemy z kilkunastoma tysiącami dostawców w Polsce i za granicą, oddziałując bezpośrednio na ogromną liczbę małych i średnich firm, a także codzienne życie milionów ludzi.
Chcemy współpracować z kontrahentami, którzy nie tylko działają transparentnie, zgodnie z regulacjami prawnymi, ale przede wszystkim przestrzegają praw człowieka, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz dbają o środowisko naturalne.
Wspieranie naszych partnerów biznesowych w rozwoju praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu jest dla PKN ORLEN priorytetem.

 

Odpowiedzialny rozwój

Jak realizujemy naszą Strategię CSR

Wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów.

Czytaj więcej

Odpowiedzialny rozwój

Zagadnienia Pracownicze

Grupa ORLEN zapewnia swoim pracownikom godne warunki zatrudnienia, atrakcyjny system świadczeń pracowniczych i możliwości rozwoju.

Czytaj więcej

Odpowiedzialny rozwój

Zagadnienia Społeczne

Strategie biznesowe firm muszą odpowiadać na wyzwania, które niesie ze sobą cywilizacja, postęp oraz zmieniające się oczekiwania Interesariuszy.

Czytaj więcej

Odpowiedzialny rozwój

Zagadnienia Środowiskowe

Jesteśmy świadomi swojego oddziaływania na środowisko. Prowadzimy naszą działalność minimalizując negatywny wpływ na otoczenie, dostosowując instalacje produkcyjne do nowych wymogów i standardów oraz realizując liczne inwestycje.

Czytaj więcej

Odpowiedzialny rozwój

Poszanowanie Praw Człowieka

„Wartości i zasady postępowania” stanowią fundament relacji wewnątrz firmy, a także z otoczeniem zewnętrznym.

Czytaj więcej

Odpowiedzialny rozwój

Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu

Celem Grupy ORLEN jest całkowita eliminacja przypadków korupcji i łapownictwa. Przeciwdziałamy wszelkim formom korupcji i wdrażamy praktyki zapobiegawcze zarówno wewnątrz organizacji, jak i w łańcuchu dostaw.

Czytaj więcej
Do góry